Blerje Kompjutera
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
320
Rikonstruksion shkolla Iballe
Vlere kontrate 21078
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
10652
Rikonstruksion I shkolles Fierze
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
29115
Rikonstruksion I Gjimnazit Fushe Arrez
Vlere kontrate 67669
Fillon 2018
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
36331
Ndertim palestre te shkolles se mesme
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
22299
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Blerje zjarrfikese
Vlere kontrate 4000
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rikonstruksion kanali ujites Fshati Iballe
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
15000
Ndertim Ura koprat dhe micoj Drini 1 shpk UB6260
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3796
Sistemim asfaltim rruge lagje e vjeter Pepa Grup UB6259
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3899
Sistemim asfaltim I rruges Fushaxhi
Vlere kontrate 56460
Fillon 2017
Mbaron 2018
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kolaudim per objektin "Sistemim asfaltim rruge Fshat Fushe Arrez, Lagje Fushaxhi"
Vlere kontrate 40
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Supervizim per objektin "Sistemim asfaltim rruge Fshat Fushe Arrez, Lagje Fushaxhi"
Vlere kontrate 276
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kanele vaditese Njesia Fierze . Junik shpk UB 6190
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2234
Rikonstruksioni ndricimit qytet Shpresa al UB6235
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
998
Investim Ujesjelles lagje Gere Iballe UB6226
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4650
Projekte teknike
Vlere kontrate
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
10800
Sistemim asfaltim dhe ndricim te rrugeve te brendshme te Qytetit Fushe Arrez
Vlere kontrate
Fillon 2021
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2047 10275