A.MYFTARAJ BLERJE PAISJE
Vlere kontrate 60000
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
60000
ARENA MK MBIKQYRJE:KOLAUDIM RIK SHTES KATI ND BASHKISE
Vlere kontrate 101012
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
101012
Blerje Mobilje dhe paisje zyre
Vlere kontrate 7949196
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
7949196
DRICONS MBIKQYRJE SISTEMI I NGROHJES ZYRAT BASHKIA
Vlere kontrate 224765
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
224765
SISTEMIM I NGROHJES DHE IFRASTRUKTURA E BASHKISE
Vlere kontrate 10261317
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
10261317
Sistem survejimi per ambjentet e jashteme te shkollave,sheshet pubile,kyqezuimeve kryesore ,kinemase dhe stadiumit
Vlere kontrate 7983840
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
7983840
BLERJE AUTOMJET ZJARRFIKES
Vlere kontrate 3850000
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3850000
BLERJE AUTOMJET ZJARRFIKES
Vlere kontrate 1400000
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1400000
RIKONSTRUKSION RRUGA DRENOVE FUSHE-DRENOVE
Vlere kontrate 39412435
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
39412435
MBIKQYRJE OBJEKTI:RIKONSTRUKSION PALLATET E TECIT PALL TECIT
Vlere kontrate 477155
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
448525
Blerje ,Cakull,Stabilizant,Steril Bituminoz per mirmbajtje rruge ne fshatra
Vlere kontrate 47899316
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
17899316
BLERJE KAMIONA VETSHKARKUES 2 COPE,MINIESKAVATOR 1 COPE DHE SKREP ME GOMA 1 COPE
Vlere kontrate 21960000
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
21960000
HCE KOLAUDIM OBJEKTI:RIKONSTRUKSION RRUGET NE FSHATRA VITI 2019
Vlere kontrate 116042
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
116042
Kolaudim Objekti ;Shtrese tapeti ne rruget e lagjes Bylis,te bulevardit qendror deri te shkolla "Odisea"
Vlere kontrate 78037
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
78037
KOLAUDIM OBJEKTI RIKUALIFIKIMI URBAN L.28 NENTORI
Vlere kontrate 116077
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
116077
KOLAUDIM OBJEKTI:RIKONSTRUKSION NDERTESA E MNZ
Vlere kontrate 12824
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
12824
KOLAUDIM OBJEKTI:RIKUALIFIKIMIBLLOKUT TE PALLATEVE TE TECIT LAGJA 5 SHKURTI
Vlere kontrate 81614
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
81614
Mbikqyrje :Rikonstruksion I rrugeve ne Fshatra
Vlere kontrate 594072
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
564368
Mbikqyrje objekti :Rikualifikim I bllokut te pallateve te TECIT lagja 5 Shkurti
Vlere kontrate 0
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0
Mbikqyrje Objekti Rik Ndertesa e MNZ
Vlere kontrate 128283
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
128283
MBIKQYRJE OBJEKTI:RIKONSTRUKSION RRUGET NE FSHATRA VITI 2019
Vlere kontrate 799084
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
720000
Ndertim 3 ura ne rruget e fshatit Metoh
Vlere kontrate 5029931
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4666991
RIKONSTRUKSION GODINA E MNZ
Vlere kontrate 4715993
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4715993
RIKONSTRUKSION I RRUGEVE NE FSHATRA 2018
Vlere kontrate 56948892
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
56948892
RIKONSTRUKSION RRUGET NE FSHATRA VITI 2019
Vlere kontrate 46154520
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
46154520
RIKUALIFIKIMIBLLOKUT TE PALLATEVE TE TECIT LAGJA 5 SHKURTI
Vlere kontrate 30874884
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
30874884
ARENA MK MBIKQYRJE:RIKULIF URBAN L.28 NENTORI
Vlere kontrate 1592399
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
392399
Ndertim KUZ lagja Bylis
Vlere kontrate 98881162
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
44722663
Mbikqyrje Objekti:Ndertim KUZ lagja Bylis
Vlere kontrate 1774754
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1030000
KOLAUDIM KUZ
Vlere kontrate 271320
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
271320
Blerje kazan plehrash
Vlere kontrate 1800000
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1800000
KOLAUDIM OBJEKTI:NDERTIM KUZ LAGJA KURRIZI BELISHOVE
Vlere kontrate 14064
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
14064
Mbikqyrje punimesh ne objektin:Ndertim KUZ lagja Kurrizi Belishove
Vlere kontrate 91946
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
91946
NDERTIM KUZ LAGJA KURRIZI BELISHOVE
Vlere kontrate 3828758
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1366190
ALBA-MOTOR KORRSE BARI
Vlere kontrate 936000
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
936000
BLERJE PEME DHE LULE PER ZBUKURIM AMBJENTE
Vlere kontrate 5829870
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5829870
D.BESHAJ MAKINERI KORRSE BARI
Vlere kontrate 105600
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
105600
MBIKQYRJE OBJEKTI ;Shtrese tapeti ne rruget e lagjes bylis,te bulevardit qendror deri te shkolla "Odisea"
Vlere kontrate 650315
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
650315
MBIKQYRJE OBJEKTI:NDERTIM SHETITORE NGA SHKOLLA ODISEA DERI TE VARREZAT E QYTETIT
Vlere kontrate 512675
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
358872
NDERTIM SHETITORE NGA SHKOLLA ODISEA DERI TE VARREZAT E QYTETIT
Vlere kontrate 27131706
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
19131480
Shtrese tapeti I rrugeve te lagjes Bylis,te bulevardit qendror deri te shkolla "Odisea"si dhe ndertim trotuare dhe bordura ne rruget e lagjes "Bylis"
Vlere kontrate 63366826
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
26934143
Ndertim linja e jashtme ujesjellesi Rajonal Mallakaster
Vlere kontrate 97858915
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
45341000
Mbikqyrje objekti: Ndertim linja e jashtme ujesjellesi Rajonal Mallakaster
Vlere kontrate 1899836
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1808000
Rehabilitim I parkut te lojrave per femije dhe fushes sportit
Vlere kontrate 14129828
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4968119
Blerje e paisjeve per aredimin e salles se Kinemase dhe biblotekes
Vlere kontrate 7364400
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
7364400
Blerje e paisjeve te sistemit te fonise per Kinemane
Vlere kontrate 1485600
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1485600
Kolaudim objekti:Rikonstruksion I pjesshem dhe mobilim I salles se kinemase dhe zyrave te sektorit te kultures
Vlere kontrate 58366
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
58366
Mbikqyrje objekti:Rikonstruksion I pjesshem dhe mobilim I salles se kinemase dhe zyrave te sektorit te kultures
Vlere kontrate 522272
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
522272
Rikonstruksion I pjesshem dhe mobilim I salles se kinemase dhe zyrave te sektorit te kultures
Vlere kontrate 28499844
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
28499844
RIKONSTRUKSION I SHKOLLES "BESLIDHJA"
Vlere kontrate 64815337
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
37619796
RIKONSTRUKSION SHKOLLA HEKAL
Vlere kontrate 32279584
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
32902619
Kolaudim Objekti:Rikonstruksion Shkolla Beslidhja
Vlere kontrate 147336
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
147336
MBIKQYRJE OBJEKTI:RIKONSTRUKSION SHKOLLA 9 VJECARE "BESLIDHJA"
Vlere kontrate 1268330
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1268330
Mbikqyrje Objekti:rikonstruksion shkolla Hekal
Vlere kontrate 660201
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
660201
RIKONSTRUKSION I SHKOLLES "BESLIDHJA"
Vlere kontrate 7554317
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3777159