06210 Programet e zhvillimit

në 1'000 LEK
VITI 2018
147,473
VITI 2019
0
VITI 2020
0
PLAN 2020
0
REALIZIMI 2020
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 147,473 0 0
Shpenzimet korrente 0 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri i projekteve rehabilituese për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër -3 -1 -2

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
NUMRI I PROJEKTEVE REHABILITUESE PËR KOMUNITETIN 6 3 2 1