06210 Programet e zhvillimit

në 1'000 LEK
VITI 2018
0
VITI 2019
0
VITI 2020
2,000
PLAN 2020
2,000
REALIZIMI 2020
100%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 2,000
Shpenzimet korrente 0 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri i projekteve rehabilituese për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër -1 3
Numri i projekteve të reja për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër 4 -9 -6

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
NUMRI I PROJEKTEVE REHABILITUESE PËR KOMUNITETIN 15 14 18
NUMRI I SHËRBIMEVE TË OFRUARA PËR ZHVILLIMIN E KOMUNITETIT 7 35 8
NUMRI I PROJEKTEVE TË REJA PËR KOMUNITETIN 23 27 18 21