04760 Zhvillimi i turizmit

në 1'000 LEK
VITI 2018
0
VITI 2019
0
VITI 2020
0
PLAN 2020
400
REALIZIMI 2020
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 0 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Raporti i të ardhurave nga taksat e qendrimit në hotel ndaj numrit të turistëve të akomoduar në hotele 14.49 10.91 9.02
Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër 40000 -190000 -70000

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
TË ARDHURAT NGA TAKSA E QENDRIMIT NË HOTEL NË LEKË 10000000 5453520 5594000
NUMRI I TURISTËVE QË MARRIN INFORMACION NGA ZYRA 605830 700000 620600
NUMRI I TURISTËVE TË AKOMODUAR NË HOTELE 650000 690000 500000 620000