06440 Ndriçim rrugësh

në 1'000 LEK
VITI 2018
0
VITI 2019
0
VITI 2020
9,474
PLAN 2020
10,000
REALIZIMI 2020
95%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 9,474
Shpenzimet korrente 0 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Sipërfaqe të hapësirave publike të mbuluara me ndriçim, ndryshimi vjetor në km2 0 0 0

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
TË ARDHURA NGA TARIFA E NDRIÇIMIT (NË LEKË) 6724000 4200000 6765750 4000000
SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2 0.0467 0.0467 0.0475 0.0475