07220 Shërbimet e kujdesit parësor

në 1'000 LEK
VITI 2018
0
VITI 2019
0
VITI 2020
0
PLAN 2020
0
REALIZIMI 2020
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 0 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020 Trendi
Numri i qendrave shëndetësore të ndërtuara 1 2 2

Produktet dhe të dhenat


Produkti Fakt 2018 Fakt 2019 Fakt 2020 Plan 2020
NUMRI I QENDRAVE SHËNDETËSORE TË NDËRTUARA 1 2 2
QENDRA SHËNDETËSORE TË RIKONSTRUKTUARA 3 3 3