Blerje pajisje kompjuterike
Vlere kontrate 285
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
200
Mbikëqyrje dhe kolaudim projektesh
Vlere kontrate 1900
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1135
Hartim projektesh
Vlere kontrate 200
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
200
Rikonstruksioni i hyrjes së Godinës së Bashkisë
Vlere kontrate 516
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
516
Ndertim hidranti
Vlere kontrate 100
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
100
Rehabilitimi i skemës ujitëse të Bulos si dhe kanalit kullues K – 1 – 76 Fushë Nepravishtë
Vlere kontrate 36313
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
19334
Rikonstruksion i murit te varrezave Libohove
Vlere kontrate 991
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1000
Restaurim i vatres se kultures se fshatit Nderan
Vlere kontrate 937
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
937
Blerje pajisje kompjuterike
Vlere kontrate 85
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
85
Rikonstruksion dhe ndërtim palestre në shkollën 9-vjeçare ‘Avni Rustemi’
Vlere kontrate 65213
Fillon 2018
Mbaron 2023
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2176
Rikonstruksion i murit mbajtes te shkolles 9-vjecare Labove e Poshtme
Vlere kontrate 750
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1000
Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit te qytetit Libohove
Vlere kontrate 312827
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
61817
Supervizion punimesh per objektin: "Rrjeti I jashtem I furnizimit me uje dhe rrjeti shperndares Libohove"
Vlere kontrate 3580
Fillon 2020
Mbaron 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
823
Rikonstruksion i ujesjellesit Suhe
Vlere kontrate 1174
Fillon 2020
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1200
Rehabilitimi i çezmës së rezervuarit Sheper, Zagorie
Vlere kontrate 100
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
100
Rehabilitimi i murit mbajtës së çezmës Gugumi, Nivan, Zagorie
Vlere kontrate 98
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
98
Rehabilitimi i pjesshëm i ujësjellësit Stegopul
Vlere kontrate 100
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
100
Rikonstruksioni i rrjetit të jashtëm të ujësjellësit Libohovë dhe Suhë
Vlere kontrate 1151
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1151
Rikonstruksion i ujesjellesave Zagorie
Vlere kontrate 75
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
75
Sistemimi i kanalizimeve të ujrave të zeza të fshatit Drino
Vlere kontrate 591
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
591
Rikonstruksion i rrjetit të ndricimit publik lagjet Hoxhallarë dhe Çuprel
Vlere kontrate 492
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
492
Rikonstruksion i ujësjellësit të fshatit Bulo
Vlere kontrate 480
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
480
Rikonstruksion i Sheshit të Varrezave të Dëshmorëve
Vlere kontrate 100
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
100