Blerje Paisje TIK
Vlere kontrate 5371
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5423
Furnizim vendosje kamera sigurie per ambjente publike.
Vlere kontrate 6614
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6614
Projektim i akteve teknike kundra zjarrit
Vlere kontrate 2807
Fillon 2018
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2807
Blerje paisje TIK
Vlere kontrate 400
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
400
Blerje pompa sperkatese
Vlere kontrate 300
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
300
Investime per permiresim te fondit pyjor/kullosor
Vlere kontrate 3000
Fillon 2022
Mbaron 2023
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4743 0 1500 1500
Hartim plani i Menaxhimit te Pyjeve e Kullotave te bashkise Shkoder. (Ekonomi Pyjore)
Vlere kontrate 1500
Fillon 2021
Mbaron 2021
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1500
Shpronesime
Vlere kontrate 18853
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
18853
Rikonstruksion degëzim Rruga "Hamz Kazazi" -Projektim
Vlere kontrate 231
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
231
Rikonstruksion degëzim Rruga "Hoxha Tahsim" -Projektim
Vlere kontrate 80
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
80
Rikonstruksion Rruga "Paqes" dhe Rruga "Besa Shqiptare" - Projektim
Vlere kontrate 557
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
557
Rikonstruksion Rruga "Gjon Shllaku" -Projektim
Vlere kontrate 70
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
70
Rikonstruksion degëzim Rruga “Marin Biçikemi” -Projektim
Vlere kontrate 107
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
107
Rikonstruksion degëzim Rruga "At Gjergj Fishta" -Projektim
Vlere kontrate 134
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
134
Rikonstruksion i rrugës Vehbi Ismaili.(shtese)-Projektim
Vlere kontrate 383
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
383
Rikualifikim Urban Blloqe Banimi “Shtatë Shaljanët“- Projektim
Vlere kontrate 264
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
264
Rikualifikim urban i bllokut tek ish-Devizioni -Projektim
Vlere kontrate 642
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
642
Sistemim-Asfaltim I rruges "Ramoshaj-Trush -Projektim
Vlere kontrate 615
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
615
Sistemim-Asfaltim I rruge te brendshme Fshati Rec i Ri - Projektim
Vlere kontrate 459
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
459
Sistemim-Asfaltim I rruge te mbrendeshme Fshati Rec-PulajProjektim
Vlere kontrate 430
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
430
Sistemim Asfaltim rruga Prekaj Fshati Sektor -Velipoje - Projektim
Vlere kontrate 520
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
520
Sistemim Asfaltim rruge e brendshme Fshati Sektor - Velipoje -Projektim
Vlere kontrate 475
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
475
Sistemim Asfaltim rruga varrezave Bardhaj-Projektim
Vlere kontrate 475
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
475
Sistemim Asfaltim i rrugeve te lagjeve ,fshatit Juban (rruga Rragame Loti 1)Projektim
Vlere kontrate 617
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
617
Rikonstruksion Rruga "Rexhep Dizdari"-Projektim
Vlere kontrate 155
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
188
Rionstruksion Rruga "Safet Hoxha"-Projektim
Vlere kontrate 160
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
193
Rikonstruksion degëzim Rruga "Ibrahim Rugova"-Projektim
Vlere kontrate 75
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
91
Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali"-Projektim
Vlere kontrate 319
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
382
Rikonstruksion Rruga "1 Qershori" -Projektim
Vlere kontrate 522
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
622
Rikonstruksion Rruga "Karakaçej" -Projektim
Vlere kontrate 49
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
59
Rikonstruksion degëzim Rruga "Pogej" -Projektim
Vlere kontrate 71
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
86
Rikonstruksion degëzim Rruga “Lin Delia” -Projektim
Vlere kontrate 236
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
285
Rikonstruksion Rruga "Magjoni" -Projektim
Vlere kontrate 522
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
622
Rikonstruksion i Rrugës “Ymer Prizreni” -Projektim
Vlere kontrate 254
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
305
Rikonstruksion Rruga "Mehmet Shpendi" -Projektim
Vlere kontrate 655
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
775
Rikualifikim Urban blloqe banimi "Bulevardi Zogu i Pare" (Pas Furrës së bukës Hysaj) -Projektim
Vlere kontrate 120
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
145
Rikontruksion Blloku I Pallateve "Osja Falltores" (krahu i majte)-Projektim
Vlere kontrate 98
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
118
Rikualifikim Urban Blloqe Banimi “Leke Dukagjini” (tek ish vajguri)-Projektim
Vlere kontrate 254
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
305
Rikualifikim Urban Blloqe Banimi “Leke Dukagjini” - (tek Rajoni nr. 2)-Projektim
Vlere kontrate 275
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
330
Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Lëvizja e Postribës" (përballë Mërkatës) - Projektim
Vlere kontrate 102
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
123
Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Europa" (tek ish qëndra ekonomike e arsimit)- Projektim
Vlere kontrate 219
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
264
Rikonstruksion i Bllokut të pallateve “Mehmet Pashë Plaku” (afër servis Jubanit)- Projektim
Vlere kontrate 448
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
535
Rikonstruksion i Bllokut të pallateve “Mehmet Pashë Plaku” (përballë Medreses)- Projektim
Vlere kontrate 178
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
214
Rikonstruksion i Bllokut të pallateve “Mehmet Pashë Plaku” (përballë shkollës Ali Laçej)-Projektim
Vlere kontrate 325
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
390
Sistemim asfaltim Rruga "Pentar i Poshtëm"-Projektim
Vlere kontrate 299
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
359
Sistemim - Asfaltim i rrugës së Varrezave në fshatin Bërdicë e Mesme-Projektim
Vlere kontrate 324
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
389
Sistemim - Asfaltim i Rrugës së “Xhurretëve” në fshatin Trush-Projektim
Vlere kontrate 250
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
300
Sistemim Asfaltim Rruga e Xhamisë, Luarzë-Projektim
Vlere kontrate 81
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
98
Rehabilitimi i qendres në fshatin Shtoj i Ri-Projektim
Vlere kontrate 341
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
408
Sistemim asfaltim rruge dytësore në fshatin Guci e ReProjektim
Vlere kontrate 141
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
171
Sistemim asfaltim rruge e varrezave Grudë e ReProjektim
Vlere kontrate 260
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
312
Sistemim asfaltim segmente rrugësh Rilindja-DemokraciaHotit në Hot të Ri-Projektim
Vlere kontrate 141
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
141
Sistemim asfaltim rruga Drini në Zues-Projektim
Vlere kontrate 67
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
81
Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë – Guri i Kuq, ( Loti 1 ).-Projektim
Vlere kontrate 462
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
551
Sistemim asfaltim rruga BoksUra e Rrasekut faza e I - Projektim
Vlere kontrate 237
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
286
Sistemim asfaltim rruga Qender Boks – Ura e Mesit - Projektim
Vlere kontrate 129
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
155
Rikonstruksion Rruga "Imzot Zef Simoni"-Projektim
Vlere kontrate 177
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
214
Rikonstruksion Rruga e "Dalmaces"-Projektim
Vlere kontrate 270
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
325
Rikonstruksion Rruga "Degrand"-Projektim
Vlere kontrate 164
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
198
Rikonstruksion Rruga "Zhasin Hakard"-Projektim
Vlere kontrate 160
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
193
Rikonstruksion Rruga "Gjino Berri"-Projektim
Vlere kontrate 164
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
198
SHPRONESIME
Vlere kontrate 27378
Fillon 2017
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
27378
Rikonstruksion i rrugës Oblike – Velinaj – Alimetaj, Loti 3
Vlere kontrate 16403
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6863
Rikonstruksion i rruges Rragam - Sheldi Loti II
Vlere kontrate 17670
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
7564
Rikonstruksion i rruges Rragam - Sheldi Loti 3
Vlere kontrate 11568
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
8957
Rikonstruksion Degëzime Rruga e “Shirokës"
Vlere kontrate 11334
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5352
Rikualifikim Urban I Hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe Parkut per Pushuesit
Vlere kontrate 30
Fillon 2019
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
30
Rikonstruksion Rrugë Velipojë Plazh
Vlere kontrate 80759
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
16851
Sistemim asfaltim rruga Hamidije, Shtoj i Vjeter
Vlere kontrate 18636
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
8750
Sistemim asfaltim rruga nacionale pika Ada – By Pass
Vlere kontrate 16130
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5856
Sistemim asfaltim rruga Myzyraj Dobraç
Vlere kontrate 9651
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
7602
Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë
Vlere kontrate 15754
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
7677
Sistemim - Asfaltim i rrugeve te brendëshme, fshati Guri i Zi, ( Rruga e Xhamise, Loti 1 ).
Vlere kontrate 11779
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4332
Sistemim asfaltim rruga "Ura e Mesit-Drisht"
Vlere kontrate 11648
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1724