GODINA E BASHKISE
Vlere kontrate 50000
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
50000
PROJEKTET E BASHKIMIT EUROPIAN
Vlere kontrate 15000
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
15000
BLERJE PROGRAMI KOMPJUTERIK
Vlere kontrate 2500
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2500
PASTRIMI DHE MIREMBAJTJA E KANALEVE VADITESE
Vlere kontrate 6000
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6000
RIKONSTRUKSION I URES NE LAGJEN LENGA VRANISHT
Vlere kontrate 12000
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
12000
ZGJERIMI I VAREZAVE FSHATI QEPARO
Vlere kontrate 2500
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2500
RIKONSTRUKSIONI I VEPRES SE MARRJES SE UJIT KUC DHE PJESERISHT LINJES KRYESORE
Vlere kontrate 15000
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
15000
RIKONSTRUKSION KOPSHTET E BASHKISE HIMARE
Vlere kontrate 5000
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5000
MIREMBAJTJE SHKOLLASH
Vlere kontrate 5000
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5000
PROJEKTE
Vlere kontrate 2000
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2000
NDRICIMI ME LLAMBA LED I RRJETIT RRUGOR
Vlere kontrate 10000
Fillon 2020
Mbaron 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022
10000