Bashkia Tepelene


Plan 2022
220,000
Fakt 2022
0
Realizuar
0%
Plan 2022
212,290
Fakt 2022
0
Realizuar
0%
Plan 2022
17,500
Fakt 2022
0
Realizuar
0%