Bashkia Himarë


Plan 2022
1,263,464
Fakt 2022
35,007
Realizuar
3%
Plan 2022
1,238,539
Fakt 2022
0
Realizuar
0%
Plan 2022
776,807
Fakt 2022
0
Realizuar
0%