Bashkia Dropull


Plan 2022
512,175
Fakt 2022
0
Realizuar
0%
Plan 2022
387,370
Fakt 2022
0
Realizuar
0%
Plan 2022
Fakt 2022
Realizuar
%