Bashkia Shkodër


Plan 2022
3,999,885
Fakt 2022
0
Realizuar
0%
Plan 2022
3,938,410
Fakt 2022
0
Realizuar
0%
Plan 2022
761,264
Fakt 2022
0
Realizuar
0%