Bashkia Libohovë


Plan 2022
163,746
Fakt 2022
0
Realizuar
0%
Plan 2022
163,746
Fakt 2022
0
Realizuar
0%
Plan 2022
14,963
Fakt 2022
0
Realizuar
0%