Bashkia Këlcyrë


Plan 2021
390,212
Fakt 2021
374,836
Realizuar
96%
Plan 2021
381,535
Fakt 2021
362,516
Realizuar
95%
Plan 2021
168,653
Fakt 2021
166,053
Realizuar
98%