Bashkia Libohovë


Plan 2021
121,525
Fakt 2021
301,959
Realizuar
248%
Plan 2021
301,665
Fakt 2021
264,259
Realizuar
88%
Plan 2021
156,961
Fakt 2021
154,599
Realizuar
99%