Bashkia Malesi e Madhe


Plan 2021
1,092,318
Fakt 2021
934,495
Realizuar
86%
Plan 2021
1,088,700
Fakt 2021
934,502
Realizuar
86%
Plan 2021
393,846
Fakt 2021
323,566
Realizuar
82%