Bashkia Shkodër


Plan 2021
3,739,039
Fakt 2021
3,645,633
Realizuar
98%
Plan 2021
3,739,131
Fakt 2021
2,792,779
Realizuar
75%
Plan 2021
804,784
Fakt 2021
475,763
Realizuar
59%