Bashkia Vau-Dejës


Plan 2021
878,374
Fakt 2021
782,488
Realizuar
89%
Plan 2021
1,456,720
Fakt 2021
757,752
Realizuar
52%
Plan 2021
455,529
Fakt 2021
81,975
Realizuar
18%