Bashkia Himarë


Plan 2021
1,288,843
Fakt 2021
1,243,344
Realizuar
96%
Plan 2021
1,412,732
Fakt 2021
892,385
Realizuar
63%
Plan 2021
943,790
Fakt 2021
551,835
Realizuar
58%