Bashkia Berat


Plan 2021
1,256,643
Fakt 2021
1,123,671
Realizuar
89%
Plan 2021
1,256,646
Fakt 2021
979,512
Realizuar
78%
Plan 2021
282,200
Fakt 2021
155,906
Realizuar
55%