Bashkia Gjirokaster


Plan 2021
844,165
Fakt 2021
890,286
Realizuar
105%
Plan 2021
891,857
Fakt 2021
684,199
Realizuar
77%
Plan 2021
304,807
Fakt 2021
176,416
Realizuar
58%