05630 Ndërgjegjësimi mjedisor

në 1'000 LEK
VITI 2019
0
VITI 2020
0
VITI 2021
0
PLAN 2021
0
REALIZIMI 2021
0%

Sipas kategorisë së shpenzimit

në 1'000 LEK
Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021
Investimet 0 0 0
Shpenzimet korrente 0 0 0

Indikatorët e programit


Rezultati Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021 Trendi
Aktivitete vjetore e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit, ndryshimi vjetor në numër -5 5 5

Të dhenat


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021

Produktet


Produkti Fakt 2019 Fakt 2020 Fakt 2021 Plan 2021
PROJEKTE MENAXHIMI TË BURIMEVE UJORE 50 50 50 50
NUMRI I AKTIVITETEVE MJEDISORE PËR EDUKIMIN E PUBLIKUT TË ZHVILLUARA NË VIT 9 4 9 9