Bashkia Himarë


I pritshmi 2022
1,263,464
Plan 2023
854,043
Ndryshimi
-32%
I pritshmi 2022
1,238,539
Plan 2023
837,644
Ndryshimi
-32%
I pritshmi 2022
776,807
Plan 2023
433,503
Ndryshimi
-44%