Bashkia Shkodër


I pritshmi 2022
3,999,885
Plan 2023
3,168,825
Ndryshimi
-21%
I pritshmi 2022
3,938,410
Plan 2023
3,137,865
Ndryshimi
-20%
I pritshmi 2022
761,264
Plan 2023
370,821
Ndryshimi
-51%