Bashkia Fushe Arrez


Fakt 2020
399,009
Plan 2021
295,614
Ndryshimi
-26%
Fakt 2020
332,878
Plan 2021
287,630
Ndryshimi
-14%
Fakt 2020
78,864
Plan 2021
0
Ndryshimi
-100%