Bashkia Këlcyrë


I pritshmi 2022
151,500
Plan 2023
157,663
Ndryshimi
4%
I pritshmi 2022
149,055
Plan 2023
156,100
Ndryshimi
5%
I pritshmi 2022
12,120
Plan 2023
13,000
Ndryshimi
7%