Bashkia Libohovë


I pritshmi 2022
163,746
Plan 2023
169,133
Ndryshimi
3%
I pritshmi 2022
163,746
Plan 2023
142,693
Ndryshimi
-13%
I pritshmi 2022
14,963
Plan 2023
35,479
Ndryshimi
137%