Bashkia Këlcyrë


Fakt 2020
208,596
Plan 2021
153,300
Ndryshimi
-27%
Fakt 2020
122,590
Plan 2021
153,300
Ndryshimi
25%
Fakt 2020
10,000
Plan 2021
20,600
Ndryshimi
106%