Bashkia Malesi e Madhe


Fakt 2020
1,142,653
Plan 2021
947,962
Ndryshimi
-17%
Fakt 2020
999,240
Plan 2021
947,962
Ndryshimi
-5%
Fakt 2020
402,994
Plan 2021
224,750
Ndryshimi
-44%