Bashkia Malesi e Madhe


I pritshmi 2021
947,962
Plan 2022
812,322
Ndryshimi
-14%
I pritshmi 2021
947,962
Plan 2022
806,322
Ndryshimi
-15%
I pritshmi 2021
224,750
Plan 2022
70,065
Ndryshimi
-69%