Bashkia Fushe Arrez


Fakt 2020
399,009
Plan 2021
287,630
Ndryshimi
-28%
Fakt 2020
340,237
Plan 2021
287,630
Ndryshimi
-15%
Fakt 2020
78,864
Plan 2021
0
Ndryshimi
-100%