Bashkia Vau-Dejës


Fakt 2020
852,659
Plan 2021
823,602
Ndryshimi
-3%
Fakt 2020
851,370
Plan 2021
823,602
Ndryshimi
-3%
Fakt 2020
210,178
Plan 2021
76,683
Ndryshimi
-64%