Bashkia Himarë


I pritshmi 2021
830,612
Plan 2022
777,692
Ndryshimi
-6%
I pritshmi 2021
830,613
Plan 2022
768,356
Ndryshimi
-8%
I pritshmi 2021
465,748
Plan 2022
421,598
Ndryshimi
-9%