Bashkia Pukë


I pritshmi 2021
502,619
Plan 2022
399,246
Ndryshimi
-21%
I pritshmi 2021
502,619
Plan 2022
397,446
Ndryshimi
-21%
I pritshmi 2021
129,763
Plan 2022
59,026
Ndryshimi
-55%