Bashkia Shkodër


I pritshmi 2021
3,209,820
Plan 2022
3,007,599
Ndryshimi
-6%
I pritshmi 2021
3,104,321
Plan 2022
2,976,638
Ndryshimi
-4%
I pritshmi 2021
760,538
Plan 2022
342,304
Ndryshimi
-55%