Bashkia Libohovë


I pritshmi 2021
171,570
Plan 2022
212,600
Ndryshimi
24%
I pritshmi 2021
171,570
Plan 2022
200,812
Ndryshimi
17%
I pritshmi 2021
7,484
Plan 2022
77,593
Ndryshimi
937%