Bashkia Pukë


I pritshmi 2021
502,619
Plan 2022
460,806
Ndryshimi
-8%
I pritshmi 2021
502,619
Plan 2022
458,802
Ndryshimi
-9%
I pritshmi 2021
129,763
Plan 2022
74,473
Ndryshimi
-43%