Bashkia Libohovë


I pritshmi 2021
172,671
Plan 2022
146,059
Ndryshimi
-15%
I pritshmi 2021
171,570
Plan 2022
140,802
Ndryshimi
-18%
I pritshmi 2021
7,484
Plan 2022
12,820
Ndryshimi
71%