Bashkia Këlcyrë


I pritshmi 2021
153,300
Plan 2022
155,317
Ndryshimi
1%
I pritshmi 2021
153,300
Plan 2022
153,958
Ndryshimi
0%
I pritshmi 2021
20,600
Plan 2022
17,776
Ndryshimi
-14%