Bashkia Shkodër


I pritshmi 2021
3,756,770
Plan 2022
3,203,573
Ndryshimi
-15%
I pritshmi 2021
3,712,971
Plan 2022
3,172,613
Ndryshimi
-15%
I pritshmi 2021
760,538
Plan 2022
342,304
Ndryshimi
-55%