Bashkia Malesi e Madhe


I pritshmi 2021
947,962
Plan 2022
1,069,498
Ndryshimi
13%
I pritshmi 2021
947,962
Plan 2022
1,063,498
Ndryshimi
12%
I pritshmi 2021
224,750
Plan 2022
70,065
Ndryshimi
-69%