Bashkia Libohovë


I pritshmi 2021
121,525
Plan 2022
146,059
Ndryshimi
20%
I pritshmi 2021
301,665
Plan 2022
160,352
Ndryshimi
-47%
I pritshmi 2021
156,961
Plan 2022
12,720
Ndryshimi
-92%