Bashkia Shkodër


I pritshmi 2021
3,739,039
Plan 2022
3,203,573
Ndryshimi
-14%
I pritshmi 2021
3,739,131
Plan 2022
3,172,613
Ndryshimi
-15%
I pritshmi 2021
804,784
Plan 2022
426,784
Ndryshimi
-47%