Bashkia Himarë


I pritshmi 2021
1,288,843
Plan 2022
1,263,464
Ndryshimi
-2%
I pritshmi 2021
1,412,732
Plan 2022
1,238,539
Ndryshimi
-12%
I pritshmi 2021
943,790
Plan 2022
776,807
Ndryshimi
-18%