Bashkia Shkodër

Taksat e Mia
Ju lutemi të plotësoni të dhënat tuaja
Sipërfaqja e Ndërtesës
Sipërfaqja e Truallit
Sipërfaqja e Tokës Bujqësore
Kategoria e Tokës Bujqësore
*Vlerat e siperfaqeve duhet te jene ne formatin 0.00 , te ndara me pike dhe nuk duhet te kene vlera alfabetike.